שאלון סכום הליך משפטי

עם סיומו של ההליך המשפטי נבקש לסכם את הטיפול המשפטי:

תודה רבה על שיתוף הפעולה

משרד עו"ד בכר בר-גיל