האם דירה שרכשת לפני הנישואין או קיבלת במתנה ואף טרחת ורשמת אותה על שימך, תישאר שלך בעת הגירושין?

בית המשפט קבע לא אחת, כי דירה שנקנתה לפני הנישואין ואף נרשמה על שם בן הזוג שרכש את הדירה תחולק בעת הגירושין.

בהתאם להוראות החוק, דירת מגורים הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג עוד טרם לנישואין אינה באה במסגרת האיזון בזמן הגירושין.

כלומר, אין בעצם הנישואין כדי להקנות לבן הזוג האחר קניין בדירת המגורים.

אבל, לא אחת התייחס בית המשפט לדירה שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואין ואף היתה רשומה על שמו בלבד כנכס בר חלוקה.

הדגש בעניין זה הוא על התנהגות בני הזוג, כלומר, כאשר בן הזוג שהדירה רשומה על שמו אינו יוזם כל הליך במשך שנות נישואין ארוכות,

ואינו מבקש לבסס את העובדה כי אין לו כל כוונה לשתף את בן הזוג השני בדירה, אזי קובע בית המשפט כי כוונת המשיב שלא לשתף

את בן הזוג בדירת המגורים לא הוכחה דיה, ומחלק את הדירה בין בני הזוג.

בפסק דין (רע"א 8672/00 שהלה אבו רומי נ' ח'אלד אבו רומי)  נקבע כי על מנת שתוקננה זכויות בדירת מגורים הרשומהעל שם בן הזוג האחד לבן הזוג השני, על האחרון להראות נסיבות עובדתיות

בנוסף לעצם קיום הנישואין שמהן ניתן להסיקכי יש לו זכויות בדירת המגורים.

באותו פסק דין נקבע כי דירת המגורים היא נכס משפחתי מובהק, לעתים הנכס המשמעותיביותר של בני הזוג ולעתים אף היחידי.

ולכן יש להקל על בן הזוג הטוען לבעלות משותפת בדירת המגורים, כאשר זו רשומהרק על שם אחד מהם.

 

הכתוב אינו מהווה המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, כמו כן התוכן שלמעלה אינו מקיף ויש פריטים רבים שיש להוסיף על המתואר למעלה. בכל מצב אין להסתמך על הכתוב באופן בלעדי ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי מותאם באופן ספציפי לנסיבות. המסתמך על מידע זה בלבד עושה זאת על דעת עצמו בלבד.

Categories: פרסומים

כתיבת תגובה