כוונת שיתוף בדירה שנרכשה לפני הנישואין

למי שייכת דירה שרכשת בכספך לפני הנישואין? או שקיבלת במתנה מהוריך עוד לפני שהתחתנת?

נראה היה לך שרכוש שהבאת אל קשר הנישואין יהיה שלך כאשר יסתיים קשר הנישואין, ואולם רוחות מתחדשות ומתעצמות הנושבות בבית המשפט מערערות את היציבות ואת הביטחון.

 

לאחרונה קבע בית המשפט כי דירה שרכש גבר מכספו שלו, ללא משכנתא ונרשמה על שמו – תחולק שווה בשווה בינו לבין אשתו בעקבות גירושיהם, לאחר ששימשה את בני הזוג כדירת מגורים בתקופת נישואיהם.

באותו מקרה, מדובר בבני זוג שנישאו בשנת 1990, והתגוררו במשך השנים בדירה שרכש הבעל עוד לפני הנישואין. במשך השנים נעשו בדירה שיפוצים ולטענת האישה הם חיו במשך השנים בשיתוף מלא, ולכן יש להחיל את הלכת השיתוף על הדירה.  עוד טענה האישה כי בשלב מסוים הם סיכמו לרכוש דירה אחרת מכספי דירת הבעל שתימכר ומכספי חסכונות משותפים, והוסכם כי הדירה החדשה תירשם על שם שני בני הזוג.

מנגד טען הבעל כי רכש את הדירה ארבע שנים לפני הנישואים, שנתיים לפני שהכיר את האישה, ולכן אין להחיל את הלכת השיתוף על דירת המגורים.

מהי אותה כוונת שיתוף?

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע בסעיף 5(א) כי נכסים שהיו לאחד מבני הזוג ערב הנישואים לא יעמדו לחלוקה בעת הגירושים. אך לשם הכרה, מכוח דין כללי, בשיתוף בדירת מגורים שהובאה לנישואין על ידי אחד מבני הזוג, יש להראות נסיבות עובדתיות נוספות, מעבר לעצם קיומם של חיי נישואין משותפים ממושכים. כלומר, על בן הזוג שמבקש שיוקנו לו מחצית הזכויות בדירת המגורים שרשומה על שמו של בן הזוג האחר, מוטל להוכיח – מעבר לקיומם של חיי נישואין משותפים, קיומו של "דבר מה נוסף" יש להראות כי מעבר לחיי נישואים ממושכים, יש נסיבות עובדתיות נוספות כדי לבסס כוונת שיתוף בנכס הרשום על שם אחד מבני הזוג בלבד. למשל: יש לבדוק האם ניטלה משכנתא על ידי שני בני הזוג ששולמה לאורך השנים על-ידי בני הזוג במשותף; שיפוץ מסיבי או תוספת בנייה מהותית שמומנה על-ידי שני בני הזוג; אווירה כללית של שיתוף ושל מאמץ משותף;

במקרה שהוזכר למעלה, קובע בית המשפט כי האישה הוכיחה את טענתה בדבר כוונת הצדדים למכור את דירת המגורים ולהשתמש בתמורה שתתקבל, בצירוף חסכונות משותפים, כדי לרכוש דירה חדשה משותפת. (בע"מ 1398/11 )

 

 

הכתוב אינו מהווה המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, כמו כן התוכן שלמעלה אינו מקיף ויש פריטים רבים שיש להוסיף על המתואר למעלה. בכל מצב אין להסתמך על הכתוב באופן בלעדי ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי מותאם באופן ספציפי לנסיבות. המסתמך על מידע זה בלבד עושה זאת על דעת עצמו בלבד. 

Categories: פרסומים

כתיבת תגובה