משמורת משותפת

משמורת משותפת? יתרונות וחסרונות…

 רוצים להתגרש? דואגים, עם מי יגורו הילדים? אתם שומעים מחברים וממשפחה שכדאי לדרוש מבית המשפט משמורת משותפת, למה כולם מתכוונים?  

המצב בבית לא טוב, אתם רבים, כועסים והילדים שומעים כבר זמן רב צעקות במקום לגדול בבטחה בבית מאושר, והחלטתם להתגרש, אבל אתם מתלבטים לגבי הילדים. מצד אחד את לא יכולה לדמיין לעצמך מצב שבו ירחיקו ממך את הילדים והם ישנו בלילה בבית אחר, ובכלל מי ישמע את הקטן בוכה בלילה. ומצד שני הם כל עולמך ואתה לא רוצה לראות אותם פעמיים בשבוע ובכל שבת שנייה, ולהפסיד את החוויה של הצעד הראשון או נפילת השן הראשונה, מה עושים?

החוק הישראלי, כמובן, דואג לטובת הילד וכך בדיוק נכתב בסעיף 17 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: באפוטרופסות לקטין חייבים ההורים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין.

כבר בתחילה נדגיש כי שני מונחים שזורים כאן: האחד – משמורת משפטית משותפת, והשני – משמורת פיזית משותפת. הראשון מתייחס לחובת ההורים לדאוג לצרכי הקטין ואילו השני מתייחס למקום שבו יגור הקטין וכמה זמן ישהה עם כל אחד מההורים (כב' השופט א. זגורי בתמ"ש 5782-08-09; תמ"ש 23346-04-10).

לגבי המשמורת המשפטית המשותפת, ברור כי החוק רואה בשני ההורים אפוטרופוסים אחראים לילדם שנים שווים כלפי החוק בזכויות ובחובות, וכך כותב המחוקק בסעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים.

לגבי משמורת פיזית נמצא פירוט לחובת ההורים בסעיף 15 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום-מגוריו, והסמכות לייצגו. ובהמשך מדגיש זאת המחוקק בסעיפים 24, 25 לחוק.

עיקרה של משמורת פיזית משותפת היא כי שני ההורים יעניקו לילדם זמן, תשומת לב וימלאו את חובתם ההורית על כל מרכיביה. משמורת משותפת היא כותרת שההורים צריכים למלאה בתוכן, אך ראוי לציין שאין במונח זה כוונה דווקנית למדידה שווה של זמן שהייה עם הילד. כדבריה של כב' השופטת דר' ו. בן שחר בתמ"ש 28951/09 "אינני סבורה שקביעת משמורת משותפת מחייבת בהכרח חלוקת זמנים שווה באופן מתמטי"

אך מה יהיו שיקולי בית המשפט כאשר יידרש להחליט לגבי משמורת משותפת?

חשוב לדעת כי לבית המשפט שישה תנאים, שבאמצעותם הוא שוקל. התנאים למשמורת משותפת נקבעו בתמ"ש(טב') 12148-08-10 ובפסקי דין נוספים (בתמ"ש 1701/05; תמ"ש 30541/04 ואחרים:

א. מסוגלות הורית טובה דומה או שווה של שני ההורים.

ב. רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים וטיב התקשורת ביניהם.

ג. רצון הילד.

ד. מעורבות רבה של שני ההורים בחיי הילדים.

ה. קיומו של קשר טוב ותקין בין שני ההורים לבין כל אחד מהילדים.

ו. מגורי ההורים בסמיכות זה לזו, ותפיסת הילדים את שני הבתים כבתים מרכזיים בחייהם.

תנאים אלו הם הכרחיים לקיום משמורת פיזית משותפת ועל כן, ראוי לבחון היטב בטרם תכנסו למאבקים ארוכים ומתישים על זכותכם למשמורת פיזית משותפת האם אתם עומדים בתנאים אלו וכיצד תוכלו למלא על הצד הטוב ביותר את הצרכים של ילדכם.

יש לשים לב, כי נדרשת רמה גבוהה של שיתוף פעולה בין ההורים ומעורבות בחיי הילדים, אסור להתעלם מכך שתדרשו לקיום קשר טוב ותקין עם בן הזוג שאך כרגע נפרדתם ממנו. וכן, יש לקחת בחשבון את העובדה שתדרשו לגור בסמיכות לאותו בן או בת זוג שממנה רציתם להתרחק.

ההחלטה אינה פשוטה והיא דורשת מחשבה, יחד עם זאת חשוב לדעת כי לאחרונה מתפתחת תפיסה שמתבססת על מודל "אחריות הורית משותפת". גישה זו נשענת על מחקרים רבים שמצאו כי ילד שגדל בסמיכות לשני הורים מתפקדים ומעורבים תפקדו ברמה חברתית ואישית גבוהה יותר.

לסיכום, משמורת פיזית משותפת עשויה להקל על ילדכם ולאפשר לו לגדול ולתפקד טוב יותר בעתיד. עם זאת, ראוי לבחון את התנאים שמעמיד בית המשפט כתנאי למשמורת משותפת ולקבל

החלטה אחראית ובוגרת באשר ליכולת לעמוד בתנאים אלו בעתיד.

 

הכתוב אינו מהווה המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי, כמו כן התוכן שלמעלה אינו מקיף ויש פריטים רבים שיש להוסיף על המתואר למעלה. בכל מצב אין להסתמך על הכתוב באופן בלעדי ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי מותאם באופן ספציפי לנסיבות. המסתמך על מידע זה בלבד עושה זאת על דעת עצמו בלבד

Categories: פרסומים